Szkolenie e-learningowe “Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne”

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego, w tym w szczególności:

kształtowania przestrzeni wokół i wewnątrz domostw, w tym  z zastosowania roślin w gospodarstwie domowym i jego otoczeniu.Zasad obowiązujących w organizacji pomieszczeń kuchennych w taki sposób, aby spełniały wymagania sanitarne, ergonomiczne, funkcjonalne oraz higieniczne z uwzględnieniem segregacji odpadów.Zastosowania i metod przygotowania naturalnych środków czyszczących

Materiały szkoleniowe będą dostępne w terminie 7-28.02.2022 r. zapewniając uczestnikowi możliwość samokształcenia w dogodnym czasie. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z każdego testu w trakcie szkolenia.

Rejestracja na szkolenia odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/.

Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG  

Udział w szkoleniu dla mieszkańców obszarów wiejskich jest bezpłatny. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację do systemu eCDR oraz platformy e-learningowej. Jedyną aplikacja konieczną do korzystania z treści szkolenia jest przeglądarka internetowa. Zweryfikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres email link z dostępem do szkolenia.

Harmonogram szkolenia znajduje się tutaj

Osoby do kontaktu:

W sprawach merytorycznych:

Karolina Boba –DROW, e-mail: k.boba@cdr.gov.pl

W sprawach organizacji i rekrutacji:

Magdalena Hojniak –ZMIDZ,  e-mail:m.hojniak@cdr.gov.pl

W sprawach technicznych:

Bartłomiej Mitka –ZPW, e mail: b.mitka@cdr.gov.pl

Piotr Tatar –ZPW, e-mail: p.tatar@cdr.gov.pl

Krzysztof Kucia – ZPW, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

 

 

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5039