Duże zainteresowanie dodatkiem osłonowym – Serwis informacyjny Miasta Dębica

14 stycznia 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Już ponad 500 wniosków wpłynęło do MOPS w Dębicy o dodatek osłonowy. W większości dębiczanie decydują się na złożenie dokumentów osobiście. Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości składania wniosków drogą elektroniczną – ePUAP, która pozwala zaoszczędzić czas i jest bezpieczniejsza w dobie pandemii.

Przypomnijmy, dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie, które jest częścią tarczy antyinflacyjnej. Przysługuje on osobom najbardziej potrzebującym i może wynieść od 400 zł do 1150 zł. Wniosek należy złożyć do 31 stycznia br.

Dodatek cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dębiczan. W ciągu 1,5 tygodnia złożyli już 500 wniosków. Głównie w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Marzena Socha dyrektor MOPS zachęca, aby wybierać formę elektroniczną. – Jest pandemia i zdecydowanie bezpieczniej jest złożyć wniosek z domu przez ePUAP , unikając stania w kolejkach. Na naszej stronie internetowej jest instrukcja,  gdzie krok po kroku wskazujemy jak wypełnić wniosek – informuje dyrektor. 

Świadczenie przysługuje jeśli przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Można z niego skorzystać za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego: 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego; 600 zł dla 2-3 osobowego; 850 zł dla 4-5 osobowego; 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25%.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacania.

W przypadku wniosków o dodatek osłonowy złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022 r., nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Źródło: https://debica.pl/duze-zainteresowanie-dodatkiem-oslonowym/