Szkoła Usług Hotelarskich Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy

Szkoła Usług Hotelarskich Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy tym roku szkolnym już po raz drugi przeprowadziła nabór. Obecnie w placówce młodzież kształci się w dwóch zawodach: kucharz oraz pracownik pomocy obsługi hotelowej. Według uczniów tym co wyróżnia ich szkołę jest przyjazna i serdeczna atmosfera.

Jak podkreślają nauczyciele istotną rzeczą w pracy z osobami niepełnosprawnymi jest indywidualne podejście. Szkoła dzięki mało licznym klasom może dostosować wymagania edukacyjne do możliwości intelektualnych uczniów.

Pomysłodawcą i dyrektorem Szkoły Usług Hotelarskich Sztuki Gotowania i Innych Zawodów jest Antoni Kamiński, założyciel Fundacji Educare et Servire. Placówka została otwarta we wrześniu 2014 roku.