Odznaczenia „Zasłużeni dla Miasta Dębica” wręczone

Odznaczenia \

11 listopada podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości w DK Mors w Dębicy miało miejsce wręczenie przez burmistrza Mariusza Szewczyka i przewodniczącego Rady Miejskiej Szczepana Mroczka odznaczeń „Zasłużony dla Miasta Dębicy”. W gronie uhonorowanych tym szczególnym odznaczeniem znaleźli się: Sylwia Murdza – Chrobak, Wirginia Lis i Janusz Bieniasz.

Odznaczenia \ Odznaczenia \ Odznaczenia \ Odznaczenia \ Odznaczenia \ Odznaczenia \ Odznaczenia \ Odznaczenia \ Odznaczenia \ Odznaczenia \ Odznaczenia \ Odznaczenia \ Dscf2819 Odznaczenia \

Honorowe wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Dębica” przyznawane są osobom, organizacjom i instytucjom za zasługi włożone w rozwój miasta, jego promocję oraz pracę na rzecz mieszkańców. Wyróżnienia przyznaje Rada Miejska na wniosek Kapituły wyróżnień.
Przyznanie przez Radę Miejską Sylwii Murdzy-Chrobak, Wirginii Lis i Januszowi Bieniaszowi tego wyróżnienia jest wyrazem uznania dla ich pracy na rzecz środowiska lokalnego i  zaangażowania w sprawy społeczne.  

Dotychczas, od 2007 – 2014 roku tytuł ten został przyznany ogółem 37 podmiotom: 22 osobom i 15 instytucjom i organizacjom działającym na terenie Dębicy i powiatu dębickiego.

Znaczenie tego wyróżnienia i zasługi osób nim odznaczonych podkreślił na kilka minut przed wręczeniem odznaczeń burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk: „To ich pracy, zaangażowaniu i poświęceniu zawdzięczamy to jaką jest dziś nasza mała ojczyzna. Ich działalność jest przejawem nowoczesnego patriotyzmu polegającego na pracy dla dobra swojego kraju, zaangażowaniu w sprawy społeczne, pomocy biednym i potrzebującym, tworzeniu kultury, wychowywaniu młodego pokolenia  i kultywowaniu pamięci o polskich bohaterach.”

 

„Zasłużeni dla Miasta Dębica” 2015

Sylwia Murdza – Chrobak

Sylwia Murdza – Chrobak  z domu Michalik, urodzona w 1935 roku w Nowym Sączu. Z Dębicą związała się w 1957 roku, kiedy to w dębickich przedszkolach i świetlicach przekonywała najmłodszych do muzyki i tańca.
Pod koniec lat 60. XX wieku zaczęła organizować życie kulturalne w Fabryce Gum Jezdnych w Dębicy. Prowadziła kółko taneczne, przygotowywała inscenizacje i wystawy. W 1977 roku założyła do dzisiaj działający Zespół Ludowy „Morsy” promujący i kultywujący folklor ludowy. Działalność artystyczna zespołu była często nagradzana i zauważalna na wielu festiwalach i przeglądach zespołów artystycznych, propagujących walory i funkcje poznawcze muzyki ludowej. Zespół Ludowy  aktywnie  współdziała z młodzieżą szkolną poprzez organizowanie przedstawień plenerowych i odtwarzanie dawnych zwyczajów ludowych przy inscenizacjach dawnych wesel i innych wydarzeń w społeczności lokalnej. Niedawno, dzięki pomocy Miejskiego Ośrodka Kultury, zespół wydał dwie płyty: jedną z pieśniami i muzyką ludową, a drugą poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce.
Sylwia Murdza – Chrobak jest także założycielką i liderką Stowarzyszenia Folkloru Ludowego, które wystawia m.in. plenerowe widowisko : Wesele Regionalne. W 2009 roku Sylwia Murdza Chrobak została laureatką nagrody Uskrzydlony 2009 w kategorii działalność kulturalna.
Obok aktywnej działalności artystycznej prowadzi szeroko zakrojoną działalność charytatywną skierowaną do ludzi starszych, w szczególności  mieszkańców DPS-ów województwa podkarpackiego, gdzie oprócz występów artystycznych organizuje zbiórki w formie darowizn produktów niezbędnych do codziennej pielęgnacji. Od wielu lat prowadzi także zbiórki darów dla pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej na Litwie oraz dzieci przebywających w domach dziecka w rejonie Wileńszczyzny. W bieżącym roku z jej inicjatywy Zespół Ludowy „Morsy” przy wsparciu burmistrza i Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz sieci sklepów „Jubilatka” przeprowadził zbiórkę rzeczy dla mieszkańców Samboru, miasta leżącego 50 km od polskiej granicy na Ukrainie. Działalność tą prowadzi społecznie, poświęcając swój wolny czas i siły, mimo nękających ją chorób. Aktywnie uczestniczy także w propagowaniu skutecznej walki z rakiem piersi. Jest laureatką Obserwatora 2002 – Nagrody Honorowej Dziennikarzy Dębickich w kategorii  działalność społeczna. Ziemia dębicka zawdzięcza Sylwii Murdzy – Chrobak  jedyne w swoim rodzaju koncerty muzyczne i krzewienie piękna rodzimego folkloru, a także społeczne i charytatywne inicjatywy na rzecz potrzebujących rodaków w kraju i zagranicą.

Wirginia Barbara Lis

Wirginia Barbara Lis z domu Kołodziej, urodziła się 5 lipca 1939 roku w Dębicy. Długoletnia i wybitna nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych. W czasach aktywności zawodowej organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi. Niezawodna organizatorka akademii szkolnych oraz wieczornic literackich, podczas których promowała poezję wśród szkolnej młodzieży, za co otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty.
W czasach PRL była aktywną członkinią Klubu Inteligencji  Katolickiej.
Wiele lat  pracowała społecznie z dziećmi w świetlicy parafialnej przy kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej.     W latach 1998 – 2002 pełniła funkcję przewodniczącej  Komisji Oświaty w Radzie Miejskiej. Od wielu dziesiątków lat jest aktywną członkinią Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej.
Współzałożycielka i od samego początku prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Dębicy, organizującego corocznie w listopadzie kwesty na rzecz odnawiania najstarszych nagrobków.
     

Janusz Bieniasz

Janusz Bieniasz, urodzony 26 lipca 1958 r. w Dębicy, lekarz medycyny – specjalista chorób wewnętrznych przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
Od wielu lat zaangażowany działacz społeczny, aktywnie uczestniczący w życiu miasta i powiatu dębickiego. W latach 1990 -1994 radny Rady Miejskiej, a  w latach 1992 -1994 zastępc przewodniczącego Rady Miejskiej oraz przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Od 1998 do 2002 roku radny Rady Powiatu Dębickiego. Aktywny działacz Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej „Solidarność”, pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu Miejskiego RS AWS w Dębicy.
Działacz i pasjonat sportu. Od 1992 roku członek Zarządu, a w latach 1995-1999 roku prezes Zarządu Klubu Sportowego „Wisłoka” Dębica. Organizator XI edycji Mistrzostw Polski Lekarzy w Pływaniu.
Długoletni działacz Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 1988 roku wiceprezes Zarządu Rejonowego, od października 1990 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Dębicy. W latach 1994 – 1997 był wiceprezesem Zarządu Okręgowego PCK w Tarnowie, natomiast w latach 2001-2012 członkiem Podkarpackiego Zarządu Okręgowego Oddziału PCK. Od 2008 roku jest delegatem dębickiej organizacji czerwonokrzyskiej na Krajowy Zjazd PCK.
Dzięki nawiązanym przez Janusza Bieniasza kontaktom z holenderską fundacją charytatywną Sichting Humanitaire Hulp, Oddział Rejonowy PCK otrzymał w 1999 i 2000 roku kilkanaście ton darów m.in. środki żywnościowe, odzież i obuwie, zabawki, sprzęt medyczny oraz karetkę pogotowia marki Mercedes, które zostały przekazane na potrzeby szpitala, Domom Pomocy Społecznej i Domowi Dziecka, a za pośrednictwem  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  ubogim mieszkańcom miasta.
Dębicki Oddział Rejonowy PCK opiera swój budżet jedynie na wsparciu finansowym społeczności. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Janusza Bieniasza w pozyskiwaniu sponsorów oraz zbiórkom na ulicach i kwestach na sesjach, od 2003 roku 168 dzieci z rodzin najuboższych skorzystało z letniego wypoczynku.
Szczególną zasługą Janusza  Bieniasza jest zdobycie przez dębicką organizację czerwonokrzyską dwóch najwyższych i najważniejszych lokalnych wyróżnień „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego” i „Zasłużony dla Miasta Dębica”.
W uznaniu zasług w działalności społecznej dla Miasta i Powiatu Janusz Bieniasz został odznaczony i wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Brązowym w 1998 roku, Srebrnym w 2004 roku i Złotym Krzyżem Zasługi w 2009 roku, ponadto odznaczeniem Zasłużony dla Województwa Tarnowskiego w 1997 roku, Odznaką Honorową PCK IV stopnia w 1992, III stopnia w 1997, II stopnia w 2004, a I stopnia w 2011 roku, Złotą Gwiazdą Polskiego Związku Zapaśniczego w 1997 roku, odznaczeniem Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w 2007 r., Złotą Odznaką za Zasługi dla Sportu w 2009 roku, odznaką Zasłużony dla Polskiego  Towarzystwa Medycyny Sportowej w 2012 oraz Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia w 2014 roku.   
Wyjątkowego zaangażowania i ofiarności, jak również społecznego znaczenia i wartości pracy Pana Janusza Bieniasza dla mieszkańców miasta Dębicy, jak i całego regionu, nie da się w żaden sposób przecenić. Ratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka jest honorem i zobowiązaniem, a człowiek, który podejmuje się tej misji, zasługuje na najwyższe uznanie.

źródło: UM Dębica