Szkoła Talentów – sposób na wakacje uczniów i absolwentów dębickiej szkoły

reklama

Sprzątają, pomagają w gotowaniu, dbają o piękne otoczenie. Absolwenci dębickiej Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów pomimo swojej niepełnosprawności doskonale radzą sobie w pracy. Praktyki w ramach projektu „Szkoła Talentów” sprawiają im wiele radości i satysfakcji.

Praktyki odbywają się w resorcie Grand Chotowa, który jest partnerem projektu. Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów prowadzone są przezEducare et Serwire, Fundację Antoniego Kamińskiego.

Oprócz płatnych wakacyjnych praktyk, trzyletni projekt „Szkoła Talentów” zawiera również doposażenie pracowni szkolnych, modyfikację programu nauczania, a także staże dla kadry pedagogicznej. Jednak największą korzyścią płynącą z uczestnictwa w programie jest wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów i ułatwienie im wejścia na rynek pracy.