Święto Seniora w Zawadzie

reklama

20 listopada 2019 r w Klubie Seniora w Zawadzie odbyło się spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Tym razem seniorzy swoje święto rozpoczęli od Mszy Świętej w Sanktuarium NMP w Zawadzie. Mszę Świętą w intencji seniorów odprawił ks. proboszcz Józef Książek. Następnie spotkali się w Karczmie "Zawada". W spotkaniu udział wzięli goście: pani Sylwia Zapał – Zastępca Dyrektora CKiB,  pani Sylwia Korycka-Żymuła – Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, pani Sylwia Muniek – pracownik socjalny na teren Zawady,  pan Kazimierz Kudła-sołtys, pan Tomasz Bukowski – radny, pan Adam Drąg – komendant OSP, pani  Małgorzata Pikul – Burdzy – liderka Klubu Seniora w Podgrodziu, seniorki z Klubu Seniora ze Stobiernej oraz 35 seniorów z Klubu Seniora "Zawsze Młodzi". Na początku liderka Teresa Pietrzyk przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności klubu, były też życzenia od Wójta Gminy Dębica i od gości. A potem rozmowy i wspólne śpiewanie. Biesiada trwała długo w miłej atmosferze, przy suto zastawionym stole i dźwiękach akordeonu.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/swieto-seniora-w-zawadzie11-1245.html