Zawada włączyła się w akcję

W Zespole Szkół w Zawadzie  odbyła się akcja sadzenia drzew pod patronatem Wójta Gminy Dębica.  Dnia 22 marca 2022r.  na terenie szkoły spotkali się dyrektor Zespołu Szkół w Zawdzie pani Małgorzata Szczudło, sołtys wsi Zawada pan Kazimierz Kudła, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy – uczennice  szkoły w Zawadzie  – Patrycja Bassara oraz Natalia Grych. W akcji uczestniczyli przedstawiciele Klubu Seniora w Zawadzie: prezes Klubu Seniora – pani Teresa Pietrzyk, Antonina Sypel, Maria Pięciak i Maria Skirlińska. Zaangażowali się także członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie – Dominik Hyz, Filip Szela, Patrycja Szela i Martyna Hyz. Na terenie przedszkolnego placu zabaw posadzono wspólnie jarzębinę. W otoczeniu szkoły posadzono katalpy. Działania proekologiczne spotkały się z dużym zaangażowaniem wszystkich uczestników. Dbanie o ekologię i kształtowanie postaw proekologicznych to jeden z głównych kierunków pracy dydaktycznej i profilaktycznej szkoły podstawowej w Zawadzie. Akcja była doskonała okazją do prezentacji postaw i działań promujących ekologię oraz integracji społeczności lokalnej.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/zawada-wlaczyla-sie-w-akcje-2634.html