Świąteczne upominki trafiły do seniorów

W dniu dzisiejszym pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przekazali 55 samotnym seniorom świąteczne paczki oraz życzenia od Wójta Gminy Debica, prezesów Spółek Gminnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników.

W związku z panująca w kraju sytuacją i stanem epidemii nie mieliśmy możliwości spotkać się przy wspólnym stole na tradycyjnym spotkaniu świątecznym z samotnymi seniorami. Aby pokazać osobom starszym, samotnym i korzystającym z zajęć w Dziennym Domu Senior+ w Kochanówce, że o nich pamiętamy i że nie są sami w tym trudnym okresie zorganizowaliśmy wśród pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych i spółek zbiórkę pieniędzy a zebrane środki przeznaczyliśmy na zakup produktów do paczek świątecznych .

Paczki te wraz z życzeniami zostały przekazane seniorom przez pracowników socjalnych.

W paczce seniorzy znaleźli wędlinę, kawę, herbatę, dżem, świąteczne ciasteczka przygotowane przez pracownika Dziennego Domu Senior+ panią Dorotę Bieszczad, słodycze, maseczki ochronne uszyte przez pracowników Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Debica oraz życzenia świąteczne od Wójta Gminy Dębica, prezesów Spółek Gminnych, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz wszystkich pracowników.

Słowa wdzięczności od seniorów kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w świąteczną pomoc. DZIĘKUJEMY

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/swiateczne-upominki-trafily-do-seniorow-1541.html