Świadczenia Wychowawcze „500 +” w mieście Dębica

Logo500m

30 września 2017 roku kończy się okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze, który obowiązywał od 1 kwietnia 2016 roku i został wprowadzony ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 sierpnia obecnego roku przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy obowiązujący od 1 października 2017 do 30 września 2018 roku.

W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 lipca 2017 roku ze świadczeń wychowawczych skorzystało w mieście Dębica 3038 rodzin. Wypłacono ponad 65 tysięcy świadczeń na kwotę 36 356 907,55 zł. Zasiłki w zdecydowanej większości przekazywane są przelewem na konto bankowe. Tylko 75 rodzin pobiera je w kasie banku, a jedna rodzina w formie rzeczowej. „Rekordziści” otrzymują świadczenie na więcej niż sześcioro dzieci. Takich rodzin w okresie zasiłkowym 2016/2017 było siedem.

Od 1 do 4 sierpnia 2017 roku na nowy okres zasiłkowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął 357 wniosków na świadczenie wychowawcze, w tym 120 przesłanych drogą elektroniczną.

 

Źródło: MOPS DĘBICA

 

źródło: UM Dębica