Stobierna z nowym placem zabaw

Stobierna z nowym placem zabaw

 

Gmina Dębica realizuje zadanie „Place zabaw i tereny rekreacyjne” w ramach którego powstają nowe oraz doposażane są te już place zabaw. Ukończony został właśnie nowy plac zabaw w Stobiernej, za kwotę prawie 74 tys. zł. Za środki pochodzące w całości z budżetu Gminy Dębica zostały zamontowane huśtawki, ławki, zestaw zabawowy, a cały teren ogrodzono.

Plac zabaw w Pustkowie zyskał zestaw zabawowy „wóz strażacki”, linarium o wysokości 4 m,  gra w klasy oraz ławki. W budowie jest jeszcze plac zabaw w Brzeźnicy, natomiast doposażenie będą place w Zawadzie, Podgrodziu, Pustkowie Strachowie, Kozłowie, Pustkowie – Osiedlu, Nagawczynie, Latoszynie oraz Stobiernej.

Łączna wartość zadania to 285 tys. zł.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/stobierna-z-nowym-placem-zabaw-3648.html