Stanowisko wójta Gminy Dębica w sprawie przekazania Poczcie Polskiej danych mieszkańców

reklama

Nie milkną echa w sprawie przekazania Poczcie Polskiej  wrażliwych danych osobowych obywateli. Mowa między innymi o numerze PESEL i adresie zamieszkania. Właśnie takie informacje chce spółka Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia wyborów w drodze głosowania korespondencyjnego. Kolejni włodarze odmawiają ich udostępnienia chroniąc dane mieszkańców. Wójt Gminy Dębica, Stanisław Rokosz również nie rozpatrzył pozytywnie otrzymanego pisma powołując się między innymi na liczne wątpliwości co do przebiegu całej procedury.

Wójt Stanisław Rokosz poinformował również, że do Urzędu Gminy Dębica już wpłynęło około 20 pism od mieszkańców zabraniających przekazania ich danych osobowych Poczcie Polskiej. – Spodziewamy się, że te protesty będą wysyłane w dalszym ciągu – dodaje włodarz. Jak i kiedy odbędą się wybory prezydenckie? Czy będzie to już 10 maja? W tej sprawie wciąż jest więcej pytań, niż odpowiedzi.