Poczta Polska dostanie dane mieszkańców? – stanowisko władz samorządowych

Pismo z prośbą o udostępnienie  spisu wyborców wysłane do wszystkich samorządów w kraju, dotarło także do dębickiego ratusza. Podpisana pod dokumentem Poczta Polska, powołuje się na swoją rolę w planowanych przez rząd korespondencyjnych wyborach prezydenckich. By przygotować i przeprowadzić głosowanie, spółka musi zyskać dostęp do wrażliwych danych obywateli tj. numeru PESEL czy adresu zamieszkania. O te informacje o mieszkańcach Dębicy, jako ich administrator dba burmistrz miasta. Ten, póki co nie przychylił się do prośby Poczty Polskiej.

Na dzień dzisiejszy musimy ustalić zgodność takich działań z prawem. Do końca dnia podamy informacje. Będziemy działać zgodnie z prawem – mówi Mariusz Szewczyk.

Pismo Poczty Polskiej spowodowało spore zamieszanie w samorządach w całej Polsce. Emocje udzieliły się także mieszkańcom powiatu dębickiego. Do urzędów napływają maile, w których osoby prywatne zabraniają przekazywania ich danych. W treści jako podstawę prawną swojego stanowiska podają Art 89.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., potocznie określany jako RODO.

„Jeśli dojdzie lub doszło do przekazania moich danych osobowych pochodzących ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. proszę o niezwłoczne przekazanie na piśmie informacji o zakresie przekazanych danych oraz podanie podstawy prawnej przekazania. Gdyby doszło do przekazania moich danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. bez podstawy prawnej lub przed uchwaleniem i wejściem w życie odpowiedniej ustawy, rozważam wystąpienie o ukaranie Pana jako administratora moich danych osobowych oraz o odszkodowanie na mocy art. 79 i 82 rozporządzenia (RODO).”

Burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu dębickiego jeszcze nie dali jednoznacznej odpowiedzi w sprawie. Jak wygląda ich stanowisko?

Burmistrz Gminy Brzostek Wojciech StaniszewskiZdecydowaliśmy, że nie będziemy udostępniać tego rejestru. Stoimy na stanowisku takim, jak większość samorządów, że nie możemy tego zgodnie z prawem przekazać

Wójt Gminy Czarna Józef ChudyNie będziemy zajmować żadnego stanowiska. Czekamy na rozporządzenie.

Z-ca Wójta Gminy Dębica Zdzisław Siwula – Będziemy występować z pismem, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć wymaganego dokumentu z powodów technicznych. Mamy braki kadrowe na stanowiskach. Jeżeli system będzie przygotowany to będziemy generować ten spis.

Wójt Gminy Jodłowa Jan Janiga Dostaliśmy pierwsze pismo bez podpisu kwalifikowanego, na które odpowiedzieliśmy negatywnie. Bo nie wiedzieliśmy kto na dobrą sprawę to wysłał czy poczta czy hakerzy, nikt tam się nie podpisał oficjalnie. W piątek dostaliśmy drugie pismo, nad którym się zastanawiamy, rozmawiamy z prawnikiem, żeby wszystko zrobić zgodnie z przepisami.

Burmistrz Miasta Gminy Pilzno Ewa GołębiowskaNie podjęliśmy jeszcze decyzji, przygotowujemy jednak rejestr.  Patrzymy na dalsze wydarzenia.

Wójt Gminy Żyraków Marek RączkaNa razie analizujemy to pod względem prawnym. Po konsultacji z radcą prawnym podejmiemy decyzję.