Przedstawiciel z Ukrainy w Gminie Dębica

W dniu dzisiejszym (9 grudnia) w Urzędzie Gminy Dębica mieliśmy okazję gościć przedstawiciela Gminy Iczniańskiej na Ukrainie. Oleh Vostrykh – doradca burmistrza, zwrócił się z propozycją nawiązania współpracy między Gminą Dębica, a samorządem który reprezentuje. Celem takiej współpracy byłaby między innymi wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego oraz wykorzystania możliwości gospodarczych, kulturalnych czy turystycznych.

Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz, zadeklarował również, że ze względu na trwający konflikt zbrojny na Ukrainie, gotowi jesteśmy zorganizować zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, które miałyby trafić do tamtejszych mieszkańców jeszcze przed świętami.

Natomiast pod koniec stycznia ma odbyć się spotkanie z delegacja Ukraińskiego Samorządu, przedstawicieli Gminy i partnera z Francji celem zapoznania się z szczegółowym planem współpracy oraz ewentualnej możliwości realizacji wspólnych projektów. W planach również jest spotkanie się przedsiębiorcami, podczas którego lokalne firmy dowiedziałyby się o korzyściach w ulokowaniu swoich oddziałów lub produkcji na terenie Ukrainy, a jednocześnie wpłynęłyby na odbudowę tamtejszej infrastruktury.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/przedstawiciel-z-ukrainy-w-gminie-debica-3032.html