Spotkanie opłatkowe w Stasiówce

reklama

W dniu 11.01.2020 roku miało miejsce spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów, które odbywa w Publicznej Szkole Podstawowej z inicjatywy ks. proboszcza Bogdana Wiszyńskiego. Na początku głos zabrała pełniąca obowiązki dyrektora szkoły pani Joanna Kucharska, która powitała zebranych oraz  przybyłych gości: p. Stanisława- Rokosza Wójta Gminy Dębica, p.Andrzeja Trzeciaka- Radnego Powiatu Dębickiego, p. Dariusza Dobrowolskiego – Radnego Gminy Dębica, p. Tomasza Domaradzkiego- Radnego Gmniny Dębica i zarazem sołtysa  Stasiówki, p.Marię Dobrowolską- Przewodniczącą Klubu Seniora, p. Zofię Siop- Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, p.Urszulę Leśniak- dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyrnej, Przewielebnego księdza prałata Adama Basistę, p. Mateusza Smołę- własciciela firmy Transkop oraz emerytowanych pracowników naszej szkoły, w tym wieloletniego dyrektora tej szkoły p. Andrzeja Dziadosza. Nastepnie prowadzący zaprosił powyższymi słowami wiersza polskiego poety Lieberta  wszystkich zebranych do obejrzenia jasełek. Poszczególne sceny przeplatane były śpiewem tradycyjnych polskich kolęd oraz pięknych, choć może mniej znanych pastorałek. Na zakończenie, zanim wszyscy podzielili się opłatkiem zaśpiewali wspólnie kolędę dla Bożej Dzieciny „Bóg się rodzi”.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-oplatkowe-w-stasiowce24-1390.html