Spotkali się przedstawiciele podkarpackich służb – obrady Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Wojewoda Ewa Leniart spotkała się z przedstawicielami podkarpackich służb. Tematem narady było potencjalne ryzyko zwiększonego napływu uchodźców w okresie zimowym. Podkarpacką Policję reprezentował mł. insp. Jacek Juwa – zastępca komendanta wojewódzkiego.Wczoraj, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyły się obrady Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Z Wojewodą Ewą Leniart spotkali się z przedstawiciele służb mundurowych. W obradach uczestniczył mł. insp. Jacek Juwa – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Tematem narady było potencjalne ryzyko zwiększonego napływu uchodźców w okresie zimowym. Wojewoda zaznaczyła, że z uwagi na zbliżającą się zimę, proces przyjmowania uchodźców musi być maksymalnie krótki – szczególnie na terenie przejść granicznych – gdzie oddziaływanie czynników atmosferycznych jest największe.Na ten moment w regionie funkcjonuje jeden punkt recepcyjny zlokalizowany na przemyskim dworcu. W okresie lutego i marca br. uruchomionych było sześć takich miejsc. Obecnie podkarpackie przejścia mają duże znaczenie w zakresie realizacji odpraw towarowych. Cześć ruchu, który nie odbywał się dotychczas drogą lądową, został skierowany na polskie przejścia graniczne. Dotyczy to szczególnie asortymentu, który wymaga kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej.

Źródło i zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódki w Rzeszowie.