Sołtysi z powiatu przemyskiego w Gminie Dębica

W dniu wczorajszym, tj. 22 września nasze tereny odwiedziło Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Były to sołtysi z różnych terenów województwa podkarpackiego, którzy należą do stowarzyszenia lub utworzyli jego komórki na terenach powiatów.

50 sołtysów zwiedziło Ekspozycję Historyczno-Dydaktyczną, Latoszyn Zdrój, gdzie korzystali z basenu oraz nowej atrakcji komory normobarycznej, aby zakończyć dzień w Osadzie Słowiańskiej i Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie dołączyli do nich sołtysi Gminy Dębica.

Podczas spotkania przedstawiciele stowarzyszenia zapraszali do współpracy Gminę Dębica.

Stowarzyszenie Sołtysów powiatu przemyskiego zrzesza członków z całego województwa, a celem ich działań są reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów, podnoszenie ich kwalifikacji- doskonalenie organizacji pracy i działań sołtysów.

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/soltysi-z-powiatu-przemyskiego-w-gminie-debica-2860.html