Sołtysi kadencji 2019 – 2024

W związku z przeprowadzonymi wczoraj wyborami sołtysów, przedstawiamy wyniki w poszczególnych miejscowościach:

Braciejowa – Roman Marek Nykiel (wygrał ze Stanisławem Kosowskim),
Brzeźnica – Lech Żurek (wygrał z Andrzejem Litakiem),
Brzeźnica Wola – Renata Różak (nie miała kontrkandydata).
Głobikowa – Piotr Pociask (nie miał kontrkandydata), 
Gumniska – Krzysztof Tarczoń (wygrał z Józefą Ćwik),
Kędzierz – Mateusz Sobczyk (wygrał ze Zdzisławem Chmielem),
Kochanówka – Teresa Pawluś (wygrała z Heleną Borowiec),
Kozłów – Czesław Mateja (wygrał z Grzegorzem Świdrem),
Latoszyn – Ewa Mądro (wygrała z Januszem Koziołem),
Nagawczyna – Agata Wiater (wygrała ze Zbigniewem Matłokiem),
Paszczyna – Bogusław Bieszczad (nie miał kontrkandydata), 
Podgrodzie – Magdalena Lesiak (wygrała z Jerzym Rębisiem),
Pustków – Maria Mączka (nie miała kontrkandydatów),
Pustków Krownice – Władysław Mazur (nie miał kontrkandydatów),
Pustków-Osiedle – Piotr Żybura (wygrał z Piotrem Kusibabem),
Pustynia – Józef Rak (nie miał kontrkandydata),
Stasiówka – Tomasz Domaradzki (wygrał z Andrzejem Trzeciakiem),
Stobierna – Małgorzata Pyskaty (nie miała kontrkandydata), 
Zawada – Kazimierz Kudła (nie miał kontrkandydata),

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/soltysi-kadencji-2019—2024-667.html