Skąd ten wzrost cen śmieci w Gminie Dębica – co za tym stoi?

Ceny śmieci rosną również w Gminie Dębica. Problem dotyczy całego kraju, a powodem jest wzrost kosztów przekazywania odpadów. W Gminie Dębica prawie 80% musi być oddana do dalszego przetworzenia. W roku 2015 cena utylizacji tony śmieci segregowanych wynosiła 150 zł. Obecnie jest to już 270 zł.

Od 2012 roku obowiązują określone poziomy recyklingu odbieranych odpadów, stąd kluczowe jest odpowiednie sortowanie oddawanych śmieci.

To prawdopodobnie nie ostatnie zmiany. Rada Unii Europejskiej wstępnie zatwierdziła już unijny pakiet legislacyjny dotyczący zaostrzenia norm w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych oraz ograniczenia ich składowania. Nowe ustalenia wskazują, że w 2025 roku będziemy musieli oddać 55% posegregowanych odpadów, a 10 lat później w 2035 roku już 65%.