Schronienie znajdą w Gminie Dębica

Niespełna kilka godzin po opublikowaniu stanowiska dotyczącego organizacji pomocy poszkodowanym mieszkańcom w wyniku działań wojennych na Ukrainie, zgłosiła się pierwsza rodzina która oferuje pomoc. Zaoferowali miejsce czasowego pobytu dla jednej rodziny z Ukrainy, transport oraz zakupy podstawowych produktów pierwszej potrzeby. Serdecznie dziękujemy za szybką reakcję oraz chęć niesienia pomocy poszkodowanym.

Wszystkie osoby chcące w razie potrzeby przyjąć pod swój dach imigrantów proszone są o kontakt z Urzędem Gminy pod numerem telefonu: 14 680 33 29.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/schronienie-znajda-w-gminie-debica-2571.html