Ruszył pierwszy etap prac na stadionie Wisłoki – Serwis informacyjny Miasta Dębica

17 lutego 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Rozpoczęły się prace rozbiórkowe starej trybuny na stadionie Klubu Sportowego Wisłoka. To pierwszy etap modernizacji obiektu. Na to zadanie miasto zdobyło dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4,5 mln złotych.

pierwszy etap prac na stadionie miejskim

pierwszy etap prac na stadionie miejskim

pierwszy etap prac na stadionie miejskim

Na to zadanie z niecierpliwością czekali miłośnicy piłki nożnej i Klubu Sportowego Wisłoka. Ruszyły roboty przy rozbiórce trybuny boiskowej. Zanim jednak prace mogły się rozpocząć Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HAND-BUD, które wygrało przetarg na realizację inwestycji, musiało opracować dokumentację i uzyskać stosowne pozwolenia. Stadion miejski ma być dostosowany do obowiązujących przepisów oraz wymogów PZPN odpowiadających standardom organizacji rozgrywek na poziomie 2 ligi.

W ramach umowy oprócz rozbiórki starej trybuny wykonawca zrealizuje: budowę trybuny stadionu wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w stanie surowym, montaż energooszczędnego oświetlenia: w ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach szatniowych, sanitarnych i sędziowskich oraz na nowobudowanej trybunie, 4 maszty oświetleniowe stadionu piłkarskiego, budowę parkingów, budowę przyłącza wraz z podpięciem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zbiornika retencyjnego wraz z podjęciem do miejskiej kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji wybudowany zostanie też zbiornik retencyjny, który będzie podpięty do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Prace kosztować będą blisko 6 mln złotych. 4,5 mln złotych to środki pochodzące z Polskiego Ładu, a pozostałe 1,5 mln zł to środki zabezpieczone w budżecie miasta. Realizacja tej części inwestycji ma zakończyć się w grudniu 2023 roku.

Źródło: https://debica.pl/ruszyl-pierwszy-etap-prac-na-stadionie-wisloki/