Bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu „LEKCJA:ENTER”

Informacje – LekcjaEnter
Zał. nr 2 wykaz przedmiotów
Zał. nr 1 Deklaracja udziału

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2023/02/17/bezplatne-szkolenie-realizowane-w-ramach-projektu-lekcjaenter/