Rozmawiano o inwestycjach Polskiego Ładu

02 grudnia 2021

Ikonka głośnika

Loading…

W Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyło się spotkanie z Piotrem Olszówką, dyrektorem ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego, w sprawie wdrażania i rozliczania inwestycji realizowanych w ramach Programu Polski Ład. Podczas spotkania omawiano m.in. kwestie realizacji dwóch planowanych w Dębicy inwestycji, tj. modernizacji stadionu miejskiego oraz rozwoju dębickich terenów inwestycyjnych.

W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Mariusz Szewczyk wraz z zastępcą Jerzym Sieradzkim i skarbnikiem miasta Anną Puzio, zastępca wójta gminy Dębica Jacek Drobot oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Podczas spotkania analizowane były kwestie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych, finansowania poszczególnych inwestycji, a także obowiązków spoczywających po stronie Gminy Miasta Dębica oraz wykonawców, w trakcie realizacji zadania.

Cenne wskazówki i szczegółowe wyjaśnienia, których udzielił dyrektor Piotr Olszówka będą wykorzystane na wszystkich etapach realizacji przedmiotowych inwestycji.

Źródło: https://debica.pl/rozmawiano-o-inwestycjach-polskiego-ladu/