Zmiany w dębickim ratuszu – Serwis informacyjny Miasta Dębica

29 sierpnia 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Burmistrz Mariusz Szewczyk przyjął rezygnację z funkcji wiceburmistrza złożoną przez Jerzego Sieradzkiego. Włodarz Dębicy dziękuje jednocześnie swojemu dotychczasowemu zastępcy za wieloletnią współpracę oraz życzy mu dalszego rozwoju zawodowego.

Jerzy Sieradzki pracował w dębickim Urzędzie Miejskim od 2005 roku. Początkowo był zatrudniony w Wydziale Inwestycji i Projektowania. W 2007 r., po utworzeniu Biura Zamówień Publicznych, został jego kierownikiem. Od 2009 r. do 2012 r. brał udział w pracach Jednostki Realizującej Projekt „Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica” w Wodociągach Dębickich. Od 2017 r. był naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, a w 2019 został zastępcą burmistrza Dębicy.

Przyjmując rezygnację swojego zastępcy, burmistrz Mariusz Szewczyk wyraża wdzięczność za wieloletnią współpracę z Jerzym Sieradzkim. Podkreśla jego fachowość w tematach, za które był odpowiedzialny. – Życzę panu Jerzemu Sieradzkiemu dalszego rozwoju oraz wielu sukcesów zawodowych – mówi Mariusz Szewczyk i wyraża nadzieję, na dalszą współpracę przy realizacji inicjatyw na rzecz naszego miasta.

Źródło: https://debica.pl/zmiany-w-debickim-ratuszu/