Rozmawiali o dywersancie, który zamienił karabin na pióro!

W Domu Kultury „Śnieżka” rozmawiali o dywersancie, który zamienił karabin na pióro! Konferencja popularno – naukowa wpisała się w cykl wydarzeń zorganizowanych w ramach roku Władysława Strumskiego. To wybitna i zasłużona postać, która zapisała się na kartach historii naszego miasta. Był żołnierzem AK, działaczem społecznym oraz przyjacielem młodzieży, pisarzem i publicystą.

Spotkanie było okazją do podsumowania konkursów poświęconych Władysławowi Strumskiemu. Uczniowie zostali docenieni i nagrodzeni.

Zaproszeni goście wysłuchali ciekawych prelekcji naukowców z wyższych uczelni oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Na konferencję popularno – naukową pt. „Władysław Strumski – żołnierz, który zamienił karabin na pióro” zaprosiła Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Miasto Dębica.