Rekrutacja do projektu „Zorientowani na biznes” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I POWER

 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o wydłużonym terminie rekrutacji do projektu „Zorientowani na biznes” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona do dnia 20.05.2022 r
 
Dla kogo dotacja?
 
Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
 
Więcej informacji o projekcie:

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/zorientowani-na-biznes/

 

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5152