Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2018 rok

reklama

siedziba starostwaNa podstawie art.  30 a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019.511 t.j. z dnia 2019.03.18) Zarząd Powiatu przedstawia Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2018 rok.

 

Sesja, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Powiatu Dębickiego za 2018 rok, odbędzie się 11 czerwca 2019 r.

 

Mieszkaniec powiatu, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

CZYTAJ RAPORT

Źródło: http://www.powiatdebicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2758