Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2021 rok

Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2021 rok

Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2021 rok

31 maja 2022

Informacje

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) Zarząd Powiatu przedstawia Raport o stanie Powiatu Dębickiego za 2021 rok.

Sesja, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Powiatu Dębickiego za 2021 rok, odbędzie się 14 czerwca 2022 r.

Mieszkaniec powiatu, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

CZYTAJ RAPORT

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/raport-o-stanie-powiatu-debickiego-za-2021-rok,art-2579