Rady Osiedlowe w Dębicy – mieszkańcy mówią za wysokie progi wyborcze

Radni z Komisji Prawno-Organizacyjnej zabiegają o wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Rad Osiedlowych na terenie miasta Dębicy. Wedle propozycji przewodniczącego komisji, Mateusza Cebuli modyfikacji ma ulec ilość osób wymaganych do powołania rady osiedla, a także sam podział osiedli. W ostatniej kadencji powstało jedynie 3 rady na 11 możliwych. Nowe zasady mają natomiast dwukrotnie zwiększyć prawdopodobieństwo powstania nowych rad.

W pierwszej turze do powołania rady osiedla będzie musiało stawić się 150 osób, a w drugiej 120. Propozycja Komisji Prawno-Organizacyjnej obejmuje utworzenie 10 osiedli zintegrowanych z podziałem na okręgi wyborcze. Takie zmiany w myśl komisji pozwoliłyby wyrównać liczbę wyborców, a także ilość reprezentujących ich radnych. Obecnie liczba ta wynosi od 1 do 5. Teraz miałoby być ich dwóch. Radny Piotr Michoń nie zgadza się jednak z tą koncepcją.

Projekt nowej uchwały zawiera utworzenie na terenie Dębicy 10 osiedli: Centrum, Gawrzyłowa – Mickiewicza, Kawęczyn-Pana Tadeusza, Kępa-Wolica, Krakowska-Południe, Krakowska-Północ, Rzeszowska-Południe, Rzeszowska-Północ, Słoneczne oraz Świętosława.