Rozpoczynają się wybory do rad osiedli

reklama
Dscf1460

Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk zaprasza mieszkańców miasta do wzięcia udziału w wyborach do rad osiedli, które odbędą się w dniach 2-7 lipca 2015 r.

Na każdym osiedlu może zostać wybrana rada złożona z 15 osób,  spośród których wybierany jest 5 osobowy zarząd. Podczas majowej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o obniżeniu progów wyborczych przy wyborze rad osiedlowych. Dotychczasowa ilość osób wymaganych do powołania rady osiedla w I turze wynosząca 180 osób i 150 osób w II turze została obniżona do 120 osób w I turze i 100 osób w turze II.   

Zgodnie ze statutem wybory do rad osiedli muszą odbyć się w ciągu 250 dni od wyborów do Rady Miejskiej. Kadencja organów osiedla odpowiada i kończy się wraz z kadencją Rady Miejskie.  Praca rady osiedla i zarządu ma charakter społeczny.  Zgłaszanie kandydatów do rady osiedla odbywa się na zebraniu wyborczym. Prawo do zgłaszania kandydata mają obecne podczas zebrania osoby, które mają czynne prawo wyborcze, zamieszkują oraz są zameldowane na terenie osiedla. Zgłoszone mogą być tylko osoby obecne na zebraniu wyborczym. Jeśli kandydatów do rady jest mniej niż przewiduje to statut, to wyborów nie przeprowadza się. Wybory do rady osiedla są powszechne – prawo wybierania ma każdy mieszkaniec osiedla , który ukończył 18 lat i posiada czynne prawo wyborcze. Wybory do rad osiedli odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej. Głosować można tylko osobiście. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miejskiej. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów. Głosujący może zaznaczyć pole przy maksymalnie 15 nazwiskach. Zaznaczenie większej ilości pół skutkuje unieważnieniem głosu. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
Wybory uważa się za ważne jeżeli liczba wyborców w pierwszym terminie nie będzie mniejsza niż 120, a w drugim terminie nie mniejsza niż 100 osób.

Terminy wyborów do rad osiedli:

Osiedle nr  1 Centrum: 7.07.2015, SP nr 2, ul. Ogrodowa 22
Osiedle  nr 2 Gawrzyłowa – Mickiewicza: 3.07.2015, SP nr 8, ul. Wielopolska 162
Osiedle nr 3 Kawęczyn – Pana Tadeusza: 2.07.2015, SP nr 2, ul. Ogrodowa 22
Osiedle nr 4 Kępa – Wolica: 2.07.2015, SP nr 12, ul. Gajowa 9
Osiedle nr 5 Krakowska – Południe: 6.07.2015, MG nr 2, ul. Łysogórska 25
Osiedle nr 6 Krakowska – Północ: 3.07.2015, SP nr 3, ul. Kraszewskiego 37
Osiedle nr 7 Rzeszowska – Południe: 3.07.2015, EMKA , ul. Rzeszowska 76
Osiedle nr 8 Rzeszowska – Północ: 7.07.2015, SP nr 9, ul. Grottgera
Osiedle nr 9 Słoneczne: 6.07.2015, DK MORS , ul. Sportowa 28
Osiedle nr 10 Świętosława: 2.07.2015, Dom Strażaka, ul. Świętosława 242 A

źródło: UM Dębica