Radni z opozycji nie chcą szpitala jednoimiennego w Dębicy

Radni powiatowi tworzący opozycję są przeciwko przekształceniu dębickiego szpitala na jednoimienny. Ośmiu rajców złożyło wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Dębickiego i dołączyło ustalony przez nich porządek obrad, a także gotowy projekt uchwały, która miałaby zablokować ewentualne zmiany dotyczące dębickiego ZOZ-u.  Radni podczas spotkania  chcą  dowiedzieć się m.in. jak wygląda sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu dębickiego, w powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Domu Pomocy Społecznej w Dębicy i Parkoszu oraz szkołach ponadpodstawowych.  Kluczowym punktem sesji wydaje się podjęcie decyzji o zmianie charakteru dębickiego szpitala powiatowego na jednostkę dedykowana głównie pacjentom „covidowym”. W swoim wniosku grupa radnych wskazuje na nieracjonalność pomysłu przekształcenia szpitala na jednoimienny i poważne konsekwencje takich działań m.in. odejście części specjalistów czy kolejne utrudnienia dla pacjentów czekających na planowe zabiegi.

Poniżej treść wniosku i stanowiska radnych z opozycji złożonych w dniu 21. 10. 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Dębicy.