Radni przyjęli budżet powiatu dębickiego na 2023 rok

Rada Powiatu Dębickiego przyjęła dziś jednogłośnie uchwałę budżetową na 2023 r. Suma zawartych w niej dochodów wynosi 177 738 461,60 zł, a planowane wydatki na inwestycje to 35 377 340,35 zł. Przyszłoroczne przychody wg planu sięgną kwoty 15 897 629,55 zł, a wydatki ogółem – 193 636 091,15 zł. Podczas sesji podkreślano, że w nadchodzącym roku powiatowe zadania inwestycyjne będą realizowane w każdej z siedmiu gmin powiatu.