Przypomnienie o opłacie za posiadanie psa – Serwis informacyjny Miasta Dębica

25 marca 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Urząd Miejski w Dębicy przypomina właścicielom czworonogów o terminie wniesienia opłaty z tytułu posiadania psa. Mają oni obowiązek dokonać tej opłaty z góry bez wezwania do 15 marca każdego roku kalendarzowego lub w ciągu miesiąca od nabycia czworonoga.

fot.pixabay

Wysokość opłaty od posiadania psów nie uległa zmianie i wynosi: od każdego czworonoga:
– w budynkach wielorodzinnych 84,00 zł,
– w budynkach pozostałych 32,00 zł

Wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy numer: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419 – Bank Pekao S.A. lub w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pokój nr 55.

Opłatę można także uiścić za pośrednictwem Portalu Interesanta.

W przypadku nieuregulowania należności, będą wysyłane upomnienia do których doliczane są koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł.

Źródło: https://debica.pl/przypomnienie-o-oplacie-za-posiadanie-psa/