Przepłynęli ponad 75 km aby uczcić pamięć o Janie Pawle II

W ubiegłą sobotę 2 kwietnia br. na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu odbył się VI Memoriał Pływacki im. Jana Pawła II w XVII Rocznicę Śmierci, połączony ze zbiórką pieniężną na rzecz dzieci z Ukrainy, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica we współpracy z Gminą Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, UKS Feniks Dębica, Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Stobiernej oraz Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Brzeźnicy. Po raz szósty na terenie Gminy Dębica można było uczestniczyć w takiej formie upamiętnienia życia i pontyfikatu Jana Pawła II.

Oficjalnie VI Memoriał rozpoczął się o godzinie 15:00 odśpiewaniem wspólnie przez zaproszonych gości, uczestników oraz widzów „Barki”, pieśni św. Jana Pawła II, którą wykonała solistka Dominika Szela ze studia Muzykomani – Eweliny Krawiec. Po kilku słowach wstępu Dyrektora CKiB Gminy Dębica – Marcina Ciszka i powitaniu przybyłych gości przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica Krzysztofa Lipczyńskiego, ks. Roman Woźny Proboszcz Parafii św. Stanisława BM w Pustkowie – Osiedlu odprawił wspólną modlitwę.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: W imieniu samorządowców ziemi Dębickiej Burmistrz Miasta Dębica – Mariusz Szewczyk, który przybył na basen wraz z grupą dzieci i młodzieży klubu pływackiego z Kijowa na Ukrainie oraz Grzegorz Reguła – Zastępca Wójta Gminy Żyraków oraz  Przewodniczący Rady Gminy Dębica – Piotr Żybura i Zastępca Wójta Gminy Dębica – Jacek Drobot, który w imieniu Wójta Gminy Dębica – Stanisława Rokosza podziękował wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie oraz życząc każdemu wytrwałości w pokonywaniu kolejnych długości basenu.

Zanim rozpoczęło się pływania Dyrektor GOSiR Gminy Dębica – Krzysztof Lipczyński wręczył podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które czynnie włączają w organizację memoriału. Podziękowania odebrali : Pani Agnieszka Kozubek-Bespalenko – V-ce Prezes Zarządu Dyrektor Generalny LERG S.A., Janusz Wiktor – Cukiernia Janusz i Emil WIKTOR z Dębicy, Pan Jan Halwa – Firma Budowalna Habes, Urząd Gmina Dębica, Marcin Ciszek – Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Józef Marek – Klub Sportowy Chemik Pustków, Uczniowski Klub Sportowy Feniks Dębica, ks. Roman Woźny – Proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie-Osiedlu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stobiernej oraz gość specjalny Ksawery Masiuk – Mistrz Polski i Europy Juniorów w pływaniu stylem grzbietowym, który pierwszy rozpoczął pokonywanie wyznaczonego dystansu oraz wręczał autografy i zdjęcia wszystkim chętnym uczestnikom memoriału, dzieląc się przy tym swoimi przeżyciami przy odnoszeniu tak wielu sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej.   

Na zakończenie części oficjalnej nastąpiło odpalenie symbolicznego napisu JP II ułożonego ze świeczek, którego dokonali : Jacek Drobot – Z-ca Wójta Gminy Dębica, Marek Mikrut – Z-ca Wójta Gminy Dębica, Mariusz Szewczyk – Burmistrz Miasta Dębica, Piotr Żybura – Przewodniczący Rady Gminy Dębica, Krzysztof Lipczyński – Dyrektor GOSiR Gminy Dębica, Marcin Ciszek – Dyrektor CKiB Gminy Dębica, Józef Marek – Radny Gminy Dębica, ks. Roman Woźny – Proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie-Osiedlu oraz Ksawery Masiuk – Mistrz Polski i Europy Juniorów w pływaniu.

Dla wszystkich uczestników Memoriału na balkonie krytej pływalni przygotowano wystawę poświęconą życiu i pontyfikatowi Papieża Polaka, którą przygotowali uczniowie i grono pedagogiczne Publicznych Szkół Podstawowych w Brzeźnicy i Stobiernej, których patronem jest Jan Paweł II. Ponadto podczas trwania Memoriału odbyła się ekranizacja dwóch filmów "Karol – Papież, który pozostał człowiekiem” oraz „Karol Wojtyła – nasz Papież” 100-lecie urodzin Jana Pawła II – biografia filmowa.

Dystans, z którym mierzyli się uczestnicy Memoriału wynosił 26 516 metrów – skąd te liczby? Mają one ścisły związek z czasem trwania pontyfikatu Jana Pawła II, który trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni. W tym szczególnym dniu każdy przepłynięty metr był ważny, jednak najważniejsza była sama idea i chęć upamiętnienia tak zasłużonej dla Polski i świata osoby.

VI Memoriał spotkał się z dużą aprobatą mieszkańców nie tylko z terenu Gminy Dębica, ale całego Powiatu Dębickiego, którzy w różnym wieku od kilku do kilkudziesięciu lat, licznie przybyli by uczcić pamięć o Papieżu. Był to czas, w którym spotkało się kilka pokoleń, czas który można było poświęcić zarówno na pływanie jak i rozmowę.

W VI Memoriale Pływackim im. Jana Pawła II w XVII Rocznicę Śmierci, połączonym ze zbiórką pieniężną na rzecz dzieci z Ukrainy wzięło udział ponad 400 osób, które pokonały dystans 75 225 metrów co dało 3009 długości basenu. Duży wkład w osiągnięcie tak dobrego wyniku mieli pływacy UKS Feniks Dębica, którzy przeprowadzili w tym dniu treningi dla swoich zawodników.

Tego dnia na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu oprócz upamiętnienia Jana Pawła II, prowadzona była zbiórka pieniężna na rzecz dzieci z Ukrainy. Przez cały dzień do puszek trafiło łącznie 845 złotych, które zostały wpłacone na konto prowadzonej zrzutki na portalu zrzutka.pl pod hasłem „Wypoczynek dla dzieci z Ukrainy”, gdzie w dalszym ciągu można wpłacać pieniądze. Link do zrzutki : 

https://zrzutka.pl/wypoczynek-dla-dzieci-z-ukrainy?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button&fbclid=IwAR3LgsvYYLpPj_btH90EJTxuhdyh8G3D8_jXaLBC16hnKuiMtmFNRYw77Mw

Organizatorzy dla wszystkich uczestników przygotowali pamiątkowe certyfikaty z obrazkami Jana Pawła II, monety okolicznościowe z wizerunkiem Jana Pawła II oraz papieskie kremówki ufundowane przez Cukiernię Janusz i Emil Wiktor z Dębicy, które dodatkowo umilały czas podczas trwania Memoriału.

W tym miejscu szczególnie chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom i współorganizatorom :

Agnieszce Kozubek-Bespalenko – V-ce Prezes Zarządu Dyrektor Generalny LERG S.A.
Cukierni Janusz i Emil WIKTOR z Dębicy,
Janowi Halwa – Firma Budowalna Habes,
Marcinowi Ciszkowi – Dyrektorowi Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica,
Józefowi Markowi – Klub Sportowy Chemik Pustków,
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Feniks z Dębicy,
ks. Romanowi Woźnemu – Proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie-Osiedlu,
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzeźnicy,
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stobiernej.

Dzięki którym mogliśmy zapewnić wszystkim uczestnikom wiele ciekawych pamiątek związanych z uczestnictwem w VI Memoriale.

Dziękujemy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/przeplyneli-ponad-75-km-aby-uczcic-pamiec-o-janie-pawle-ii-2649.html