Ponad 67 kilometrów przepłynęli uczestnicy „VII Memoriału Pływackiego im. Jana Pawła II w XVIII Rocznicę Śmierci”.

W sobotę 2 kwietnia br. na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu odbył się VII Memoriał Pływacki im. Jana Pawła II w XVIII Rocznicę Śmierci, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica we współpracy z Gminą Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Stobiernej, Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, Klubem Sportowym Chemik Pustków oraz Parafią św. Stanisława BM w Pustkowie – Osiedlu. Po raz siódmy na terenie Gminy Dębica można było uczestniczyć w takiej formie upamiętnienia życia i pontyfikatu Jana Pawła II.

Oficjalnie VII Memoriał rozpoczął się o godzinie 13:00 odśpiewaniem wspólnie przez zaproszonych gości, uczestników oraz widzów „Barki”, pieśni św. Jana Pawła II, którą wykonała solistka Dominika Szela. Po kilku słowach wstępu Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica Krzysztofa Lipczyńskiego i powitaniu przybyłych gości, ks. Roman Woźny Proboszcz Parafii św. Stanisława BM w Pustkowie – Osiedlu odprawił wspólną modlitwę oraz przekazał zgromadzonym kilka ważnych słów na temat Jana Pawła II.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: Przewodniczący Rady Gminy Dębica – Piotr Żybura i Zastępca Wójta Gminy Dębica – Marek Mikrut, który oficjalnie rozpoczął Memoriał oraz w imieniu Wójta Gminy Dębica – Stanisława Rokosza podziękował wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie oraz życząc każdemu wytrwałości w pokonywaniu kolejnych długości basenu. Zanim rozpoczęto pływanie Dyrektor GOSiR Gminy Dębica – Krzysztof Lipczyński wręczył podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i sponsorom, które czynnie włączyły się w organizację memoriału.

Na zakończenie części oficjalnej nastąpiło odpalenie symbolicznego napisu JP II ułożonego ze świeczek, którego dokonali : Jacek Drobot – Z-ca Wójta Gminy Dębica, Marek Mikrut – Z-ca Wójta Gminy Dębica, Piotr Żybura – Przewodniczący Rady Gminy Dębica, Krzysztof Lipczyński – Dyrektor GOSiR Gminy Dębica, Józef Marek – Radny Gminy Dębica, ks. Roman Woźny – Proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie-Osiedlu, Jan Halwa – właściciel firmy HABES z Brzeźnicy oraz dzieci z Publicznych Szkół Podstawowych w Stobiernej i Brzeźnicy.

Dystans, z którym mierzyli się uczestnicy Memoriału wynosił 26 516 metrów – skąd te liczby? Mają one ścisły związek z czasem trwania pontyfikatu Jana Pawła II, który trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni. W tym szczególnym dniu każdy przepłynięty metr był ważny, jednak najważniejsza była sama idea i chęć upamiętnienia tak zasłużonej dla Polski i świata osoby.

VII Memoriał spotkał się z dużą aprobatą mieszkańców nie tylko z terenu Gminy Dębica, ale całego Powiatu Dębickiego, którzy w różnym wieku od kilku do kilkudziesięciu lat licznie przybyli by uczcić pamięć o Papieżu. Był to czas, w którym spotkało się kilka pokoleń, czas który można było poświęcić zarówno na pływanie jak i rozmowę.

W VII Memoriale Pływackim im. Jana Pawła II w XVIII Rocznicę Śmierci wzięło udział ponad 350 osób, które pokonały dystans 67 175 metrów co dało 2 687 długości basenu. Duży wkład w osiągnięcie tak dobrego wyniku miały dzieci ze Szkół Podstawowych z Pustkowa-Osiedla, Brzeźnicy, Stobiernej, Podgrodzia, Paszczyny, Pustkowa, Pustyni oraz Gminnej Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica Chemik Pustków.

Organizatorzy dla wszystkich uczestników przygotowali pamiątkowe medale z wizerunkiem Jana Pawła II, monety okolicznościowe, obrazki ze św. Janem Pawłem II, papieskie kremówki ufundowane przez Cukiernię Janusz i Emil Wiktor z Dębicy, które dodatkowo umilały czas podczas trwania Memoriału. Dodatkowo dla wszystkich uczestników Memoriału na balkonie krytej pływalni przygotowano wystawę poświęconą życiu i pontyfikatowi Papieża Polaka, którą przygotowali uczniowie i grono pedagogiczne Publicznych Szkół Podstawowych w Brzeźnicy i Stobiernej, których patronem jest Jan Paweł II oraz wystawa „Karol Wojtyła – narodziny” ze zbiorów myśli Jana Pawła II.

W tym miejscu szczególnie chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom i współorganizatorom :

Firmie Kronospan HPL Pustków-Osiedle,
Firmie Śnieżka Group,
Cukierni Janusz i Emil WIKTOR z Dębicy,
Panu Janowi Halwa – Firma Budowalna Habes,
Marcinowi Ciszkowi – Dyrektorowi Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica,
Józefowi Markowi – Radnemu Gminy Dębica,
Waldemarowi Nowakowi – Prezes Klubu Sportowego Chemik Pustków,
Romanowi Woźnemu – Proboszcz parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie-Osiedlu,
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzeźnicy,
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stobiernej.

Dzięki którym mogliśmy zapewnić wszystkim uczestnikom wiele ciekawych pamiątek związanych z uczestnictwem w VII Memoriale.

Serdecznie dziękujemy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ponad-67-kilometrow-przeplyneli-uczestnicy-vii-memorialu-plywackiego-im-jana-pawla-ii-w-xviii-rocznice-smierci-3193.html