Gabriel Kaleta w Finale Olimpiady Umiejętności Hotelarskich…

W dniach 29, 30 i 31 marca 2023 r. pod hasłem: „HOTELE SĄ TAK DOBRE JAK LUDZIE, KTÓRZY W NICH PRACUJĄ” odbył się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie finał etapu centralnego Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. Patronat nad Olimpiadą Umiejętności Hotelarskich objęli Minister Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna i Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Olimpiada jest wpisana na listę olimpiad MEiN.

W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział ponad 2300 uczniów reprezentujących ok. 140 szkół z całego kraju kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Do szczebla rejonowego dostało się 238 uczniów z czego 35 uczniów z 20 szkół do finału ogólnopolskiego.

Zawody teoretyczne odbywały się na terenie SGH w Warszawie a część praktyczna  Olimpiady Umiejętności Hotelarskich odbyła się w kompleksie hoteli IBIS REDUTA Warszawie. Wśród 35-ciu finalistów z całego kraju był także uczeń ZSZ w Pustkowie-Osiedlu -   uczeń klasy 4 technikum – kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa w Pustkowie-Osiedlu, pochodzący ze Stobiernej Gabriel Kaleta. Gabriel dzielnie walczył w finale, z wielką pasją zaliczał kolejne zadania i uzyskał tytuł finalisty ww. olimpiady. Gabriel oprócz zaszczytnego tytułu finalisty uzyskał możliwość zaliczenia  z części teoretycznej egzaminów zawodowych z wynikiem na poziomie 100%. Ucznia do olimpiady przygotowywała Bernadetta Ząbek – nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich w ZSZ w Pustkowie-Osiedlu.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/gabriel-kaleta-w-finale-olimpiady-umiejetnosci-hotelarskich-3194.html