Promesa na żłobek odebrana

reklama

W sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się w dniu dzisiejszym konferencja regionalna, na której podsumowano programy i działania realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz rodzin, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Rzeszów odwiedziła podsekretarz stanu Alina Nowak.

Konferencja regionalna, która odbyła się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie była okazją do wręczenia  promes dla gmin, które w tegorocznej edycji programu „Maluch+” uruchomią nowe miejsca opieki nad maluchami.

Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewa Leniart i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aliny Nowak uroczyście odebrał promesę w ramach programu Maluch + na kwotę 1 250 000 zł na utworzenie miejsc opieki dla dzici do lat 3.

W ramach przyznanych środków wybudowany zostanie żłobek wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną tj. instalacje wewnętrzne: woda, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, klimatyzacja, gaz; instalacje zewnętrzne: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa i  instalacja elektryczna; powierzchnie utwardzone i miejsca postojowe oraz budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw)w Nagawczynie.

Wymiary projektowanego budynku: 14,45 x 25,67 m
Powierzchnia zabudowy (wraz z łącznikiem): 443,77m2
Powierzchnia całkowita (wraz z łącznikiem) 519,99m2
Powierzchnia użytkowa (wraz z łącznikiem) 357,83m2

 

Budynek będzie pełnił funkcję opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice lub opiekunowie pracują poza domem.

 

Więcej na: https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/38445/

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/promesa-na-zlobek-odebrana-1384.html