Spotkanie opłatkowe w Zespole Szkół w Głobikowej

reklama

1 lutego 2020 roku w Zespole Szkół w Głobikowej odbyło się środowiskowe spotkanie opłatkowe z udziałem społeczności szkolnej, lokalnej oraz przedstawicieli władz samorządowych. Wśród zaproszonych gości przybyli: Wójt Gminy Dębica pan Stanisław Rokosz, w-ce Starosta Powiatu dębickiego pan Adam Pieniążek, w-ce Dyrektor CKiB Gminy Dębica pani Sylwia Zapał, sołtys wsi Głobikowa pan Piotr Pociask oraz rodzice i seniorzy wsi Głobikowa.

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą o godz. 11.00, której przewodniczył ks. Czesław Frączek proboszcz Parafii w Gumniskach. Po niej uczestnicy spotkania zebrali się na hali sportowej, gdzie po przywitaniu przez panią dyrektor Bożenę Dziadosz dzieci i młodzież zaprezentowali część artystyczną przygotowana przez: panie Elżbietę Stanoch, Bernadettę Mroczek, Dorotę Markiewicz, Grażynę Pasik oraz pana Marcina Nykla.

Myślą przewodnią programu była sentencja Mikołaja Gogola „Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie moc udzielić pomocy bliźniemu”. Najpierw grupa teatralna i grupa taneczna zaprezentowała musical „Dziewczynka z zapałkami”, a następnie wzruszające przedstawienie pt. „Opowieść wigilijna” według opowiadania Karola Dickensa. Przedstawienie zwieńczył taniec w wykonaniu najmłodszych uczniów.

Na zakończenie występów artystycznych młodsi uczniowie dali piękny koncert kolęd i pastorałek na góralską nutę.

Widownia nagrodziła występujących gromkimi brawami.

Następnie głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych, którzy podziękowali za zaproszenie i wzruszenie oraz życzyli wszystkim zdrowia, życzliwości i dobrej współpracy w rozpoczętym Nowym Roku.

W dalszej części odbyło się tradycyjne składanie życzeń przy opłatku, wspólna biesiada i rozmowy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-oplatkowe-w-zespole-szkol-w-globikowej-1385.html