Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Czwartek, 18 Lipiec 2019

Wydział Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Dębicy informuje, iż Gmina Miasta Dębica zamierza przystąpić do programu usuwania wyrobów zawierających azbest, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejRzeszowie

W związku z powyższym informujemy, że sporządzana jest lista osób planujących w terminie do 30 września 2019 r. usunięcie wyrobów azbestowych z obszaru swoich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Dębica.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

 

Zainteresowane osoby, które posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, które chciałyby skorzystać z dotacji na ten cel mogą w terminie do 02 sierpnia 2019 r. składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można zasięgnąć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 216 lub 127 tel. 14 6838216 lub 146838127.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/07/program-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest