Dwie inwestycje w kolejnej fazie przetargu

Dwie oferty zostały złożone w przetargu na rozbudowę ul. Ofiar Katynia w Pilźnie. W ramach inwestycji zaplanowano budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej i przebudowę infrastruktury towarzyszącej. Obie oferty są niższe od założeń zamawiającego.

Z kolei na rozbudowę parkingu przy ośrodku zdrowia w Pilźnie zainteresowani wykonawcy złożyli cztery oferty, z czego trzy z nich są wyższe od szacunków zamawiającego.

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/dwie-inwestycje-w-kolejnej-fazie-przetargu