Mieszkańcy Dębicy mogą się starać o dotację na usuwanie azbestu

reklama
Miasto dębica - herb

Urząd Miejski w Dębicy informuje, iż Miasto Dębica przystąpiło do programu usuwania wyrobów zawierających azbest, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W związku z powyższym informujemy, że sporządzana jest lista osób planujących w 2016 r. usunięcie wyrobów azbestowych z obszaru swoich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Dębica.
Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Zainteresowane osoby które posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest które chciałyby skorzystać z dotacji na ten cel mogą w terminie do 29 lutego 2016 r. składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Dębicy.
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest można zasięgnąć w Wydziale Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 216, tel. 14 6838216

WNIOSEK – pobierz

 

źródło: UM Dębica