Powołano Komisje ds. szacowania szkód

W związku z sytuacją hydrologiczną w Gminie Dębica, Wójt postanowił powołać Komisje do spraw szacowania strat. Pięć komisji tj. ds. drogownictwa, ds. kubatury, ds. wody i osuwiska, ds. rolnych oraz ds. pomocy społecznej, pracuje obecnie w miejscach dotkniętych zalaniem, celem oględzin i szacunku wyrządzonych szkód, spowodowanych przez intensywne opady deszczu.

W dalszym ciągu w Gminie prowadzony jest całodobowy dyżur członków Zarządzania Kryzysowego. W przypadku wystąpienia szkód prosi się Mieszkańców Gminy Dębica o ich zgłaszanie na numer telefonu 14 6803 310.

Obecnie wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Dębica całodobowo walczą ze skutkami wysokiego stanu wód i zapobiegają rozlewaniu się wody opadowej z rzek poprzez ustawianie worków z piaskiem, wypompowywaniu wody z piwnic i studni.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/powolano-komisje-ds-szacowania-szkod-836.html