Informacja

Urząd Gminy w Czarnej informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 18 lipca 2021 r. na terenie Gminy Czarna niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. gradu, istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych.

Wnioski wraz z kopią wniosku na 2021r. o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na 2021r.  należy składać w terminie do 30 lipca 2021 r. drogą internetową na adres e-mail:  sekretariat@czarna.com.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna.

 

Do pobrania: wniosek o dokonanie szacowania.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1392