Pomoc dla poszkodowanych w sobotniej nawałnicy – Serwis informacyjny Miasta Dębica

28 sierpnia 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Osoby samotne i rodziny, które poniosły straty w swoich gospodarstwach domowych mogą ubiegać się o zasiłek w wysokości do 6 tys. zł. Podstawą do uzyskania świadczenia jest przeprowadzony wywiad środowiskowy. Wypłatę zasiłku realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

Pomoc przysługuje osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, których budynek lub lokal mieszkalny został uszkodzony lub zniszczony w czasie sobotniej nawałnicy.

Świadczenie będzie wypłacone po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz po wizycie komisji ds. szacowania strat w miejscu zdarzenia.

W celu uzyskania pomocy należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Komisja ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Miasta Dębica została powołana dziś (28 sierpnia) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Dębicy. W jej skład wchodzą: Anna Ryndak-Madura (MOPS), Małgorzata Dyndor (MOPS) oraz Urszula Rodzoń (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Debicy).

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy nr 221/2023

Źródło: https://debica.pl/pomoc-dla-poszkodowanych-w-sobotniej-nawalnicy/