Powiatowy wymiar sytuacji demograficznej – konferencja naukowa inaugurująca cykl konferencji w ramach III Kongresu Demograficznego

„Powiatowy wymiar sytuacji demograficznej”. To temat konferencji naukowej, jaką zorganizowano w dębickim Domu Kultury „MORS”. Spotkanie otworzyła Prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Po powitaniu zaproszonych gości rozpoczęła się sesja plenarna. Prelegenci omówili „Sytuację demograficzną województwa podkarpackiego”, „Rolę samorządów powiatowych w identyfikacji potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz możliwości ich zaspokojenia”, „Model współpracy instytucji wspierających rodziny”, także „Przemiany sytuacji materialnej oraz statusu społecznego mieszkańców wsi”. Rozmawiano również o „Samorządzie powiatu wobec problemów rynku pracy i edukacji zawodowej”, „Wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2020” czy „Rozwoju  rolnictwa – kierunkach zmian i propozycjach działań”.

Podczas panelu dyskusyjnego omówiono kwestię Samorządów powiatowych oraz starostów województwa podkarpackiego wobec wyzwań demograficznych. Do rozmowy wprowadziła Lidia Ułanowska poruszając temat Społecznych zadań powiatów, a także Jacek Cichy, który przeanalizował Udział w podatku powiatów województwa podkarpackiego w porównaniu z wynikami krajowymi w latach 2019-2020. Gośćmi panelu dyskusyjnego byli Piotr Chęciek – Starosta Dębicki, Starosta Rzeszowski, Starosta Leski, Starosta Łańcucki oraz Starosta Mielecki.

Na konferencję naukową pt: „Powiatowy wymiar sytuacji demograficznej” zaprosili: Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Starosta Dębicki, oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Było to pierwsze spotkanie, inaugurujące cykl konferencji zaplanowanych w ramach III Kongresu Demograficznego 2021-2022, serii konferencji tematycznych w całej Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.