Koronawirus a sytuacja dębickiego szpitala. KONFERENCJA

reklama

Podczas konferencji w sprawie sytuacji Powiatu Dębickiego w czasie epidemii starosta Piotr Chęciek podziękował darczyńcom, którzy wspierają dębicki szpital.

Dyrektor placówki , Przemysław Wojtys odpowiedział na pytania nadesłane przez dziennikarzy. Dotyczyły one ogólnej sytuacji szpitala w czasie pandemii, tego  jak przebiega proces przyjmowania pacjentów z podejrzeniem choroby COVID19, sprawy oddziału w Straszęcinie przygotowywanym dla osób chorych psychicznie z koronawirusem oraz najpilniejszych potrzebach szpitala.  Podczas spotkania poruszono również takie temat jak: oświata, funkcjonowanie rady i starostwa oraz inwestycje. O tym w I części konferencji.

Koronawirus a sytuacja w powiecie dębickim. KONFERENCJA