Powiat Dębicki otrzymał refundację na pomoc osobom niepełnosprawnym

Powiat Dębicki otrzymał refundację na pomoc osobom niepełnosprawnym

Powiat Dębicki otrzymał refundację na pomoc osobom niepełnosprawnym

08 stycznia 2021

Informacje

Powiat Dębicki w związku z uruchomieniem dodatkowego działania skierowanego do osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa otrzymał 50 proc. kosztów poniesionych na działania podjęte w 2020 roku w tym zakresie.

Na podstawie zgłoszonego wniosku Powiat Dębicki uzyskał refundację w łącznej wysokości 53 616,82 zł w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Refundacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokryła koszty zapewnienia opieki i wsparcia osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej. Zakupione zostały środki ochrony osobistej, środki czystości i drobnego wyposażenia, w szczególności: ręczniki papierowe, naczynia jednorazowe, dozowniki na mydło i płyny dezynfekcyjne, kosze na odpady medyczne, a także zakup testów dla pracowników oraz wywóz odpadów medycznych. Dodatkowe wsparcie uzyskało 287 osób niepełnosprawnych.

CZYTAJ INFORMACJĘ

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/powiat-debicki-otrzymal-refundacje-za-pomoc-osobom-niepelnosprawnym,art-1976