Potrzebujesz węgla? Zgłoś się do Urzędu Miejskiego

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy będą szacować ilu mieszkańców, posiadających w swoich gospodarstwach kotły węglowe, jest zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych. Ma to związek z rządowym projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Wydział Ochrony Środowiska do 24 października (w godzinach pracy urzędu) zbiera informacje o deklarowanej ilości zakupu węgla przez mieszkańców Dębicy:

osobiście w  pokoju 216 lub 217 w Urzędzie Miejskim w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2 telefonicznie pod nr tel. 14 6838216, 14 6838217 lub  14 6838218.

Informacje przekazane przez mieszkańców pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na terenie Dębicy na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie miasta.

O wszelkich postępach w procedowaniu sprawy zakupu i sprzedaży węgla dla mieszkańców Dębicy będziemy informować w serwisie informacyjnym miasta.

Źródło: https://debica.pl/urzad-miejski-prosi-o-zglaszanie-zapotrzebowania-na-wegiel/