Pomimo epidemii oddali krew. Teraz jest szczególnie potrzebna!

reklama

13 litrów krwi, 39 ochotników i 29 honorowych krwiodawców. To wynik pierwszej w tym roku grupowej akcji zbiórki krwi zorganizowanej przez Klub HDK im Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Pustkowie Osiedlu. Wielki czerwony krwiobus tradycyjnie zaparkował przy firmie LERG.

Twoja krew ratuje życie! Szczególnie teraz, w okresie epidemii centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa odnotowują jej braki. Szpitale mają duże zapotrzebowania. To bezcenny dar, a dla kogoś może znaczyć tak wiele. Zbiórka krwi została zorganizowana w ramach akcji „100 litrów krwi na setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II”. 2020 jest również rokiem naszego Papieża Polaka.