Policja podsumowała 2019 rok

reklama

Poniedziałek, 10 Luty 2020

W ubiegłym tygodniu na Posterunku Policji w Żyrakowie odbyła się odprawa roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, w której udział wziął Burmistrz Miasta Mariusz Szewczyk. Podczas spotkania podsumowana została praca dębickiej komendy za 2019 rok, a także przedstawiono cele i priorytety działania na rok 2020.

Komendant Powiatowy Policji w Dębicy nadkom. Andrzej Dragan omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu dębickiego w 2019 roku. Poruszone zostały kwestie przestępczości kryminalnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podejmowane działania prewencyjne. Burmistrz Miasta Mariusz Szewczyk otrzymał z rąk komendanta podziękowanie za dotychczasową współpracę oraz wspieranie działań dębickiej jednostki, a także list skierowany do samorządów, które wsparły ufundowanie sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

,,Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Policji za trudną, odpowiedzialną służbę i niesienie pomocy potrzebującym. Ze swojej strony pragnę zagwarantować dalsze wspieranie wszelkich działań dębickiej komendy mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Mam nadzieję, że kolejne kamery monitoringu, które są montowane na terenie Dębicy, jeszcze bardziej usprawnią działanie Policji”– powiedział włodarz miasta.             

Fot. KPP Dębica                                                   

Archiwum newsów

20200210144500113_0001

Policja podsumowała 2020 r.

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/02/policja-podsumowala-2019-rok