Trwa rewitalizacja parku

Poniedziałek, 10 Luty 2020

Dodatnie temperatury sprzyjają wykonywaniu prac budowlanych związanych z rewitalizacją parku im. Skarbka-Borowskiego w Dębicy. Od stycznia, w celu zachowania bezpieczeństwa, obszar parku oraz parking obok ,,Stomilanki”, został ogrodzony i do zakończenia zadania będzie niedostępny dla mieszkańców.

W zrewitalizowanym parku, powstanie 7 stref tematycznych: strefa wejściowa, doświadczeń, edukacji, czworonogów, gastronomii, aktywności i zabaw. Według założeń, park będzie bezpieczną przestrzenią rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Dębicy, przystosowaną dla osób starszych i niepełnosprawnych.

STREFA I – STREFA WEJŚCIOWA

Przewidziano wykonanie segmentów o konstrukcji żelbetowej w formie donic przeznaczonych pod nasadzenia roślin ozdobnych wyposażonych dodatkowo w siedziska, które będą sprawować funkcję ławek parkowych.

STREFA II – STREFA DOŚWIADCZEŃ

Teren zostanie podzielony na trzy strefy o różnej tematyce z zakresu  optyki, muzyki i mechaniki. Sektory te będą połączone ścieżkami z geokrat, a całość dopełniona zostanie nasadzeniami roślinności ozdobnej.

STREFA III – STREFA EDUKACJI

Przewidziano tu budowę tablic informacyjnych.

Stacja I – ekologia,

Stacja II – dendrologia  (informacja o gatunkach drzew)

Stacja III – ogród sensoryczny (wykonane zostaną m.in. kwietniki pod nasadzenia roślin w miejscu obecnej piaskownicy)

Stacja IV – jadalne owoce leśne

Stacja V – dotyczy tematyki owadów

Stacja VI– dotyczy tematyki ptaków

Stacja VII – tematyka wiewiórek.

STREFA IV – STREFA CZWORONOGA (wybieg dla psów)

Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w urządzenia do psich sportów z samozamykającymi się bramkami. Na placu zamontowane zostaną dystrybutory z woreczkami i kosze na psie odchody.

STREFA V – STREFA GASTRONOMII

Stworzone zostaną miejsca na 4 pojazdy typu foodtruck, które sezonowo będą mogły serwować jedzenie. Przewidziano również zamontowanie stolików i siedzisk z blatami wyposażonymi w plansze do gry np. w szachy.

STREFA VI – STREFA   AKTYWNOŚCI

W tym miejscu będą znajdować się obiekty rekreacyjno-sportowe, z których skorzystać będą mogli również seniorzy i osoby niepełnosprawne.

STREFA VII – STREFA ZABAW

Będzie to plac zabaw dla dzieci w różnym wieku i różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Wykonana zostanie również rampa dla niepełnosprawnych, parkingi, a także oświetlenie i monitoring.

Projekt dofinansowany jest ze Środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr „VI Spójność  Przestrzenna  i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020”. Przewidywany termin zakończenia prac to luty 2021 roku.

Archiwum newsów

Trwa rewitalizacja parku

Trwa rewitalizacja parku

Trwa rewitalizacja parku

Trwa rewitalizacja parku

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/02/trwa-rewitalizacja-parku